GLASILO LOVEC (junij 2016) – Kragulj daje prednost naravnemu lovu

V junijski številki glasila Lovec  je objavljena obširna foto reportaža o kraguljih pri nas. Nekaj besed pa je namenjenih tudi nastanku fotografij. Besedilo je sestavil Marjan Žiberna, fotografije Matej Vranič.

LOVEC - kragulj -2016-06-23 LOVEC - kragulj -2016-06-24

Save